Информация за актуалните цени и резрвации ще получите на телефон: +359 /0/ 88 808 2727

При анулиране на резервацията до 20 дена преди датата на пристигане, заплатеното капаро не се връща.