browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Цени

Информация за актуалните цени и резрвации ще получите на телефон:

0888/082727

При резервация капарото се превежда на следната сметка:

IBAN: BG92STSA93000024113507

BIC: STSABGSF

Банка ДСК – ЕАД

Веселка Евтимова

При анулиране на резервацията до 20 дена преди датата на пристигане, капарото не се връща.